HOME
เกี่ยวกับเรา
บริการสำหรับคนไข้ต่างชาติ

บริการสำหรับ
คนไข้ต่างชาติ

บริการพิเศษสำหรับคนไข้ต่างชาติ
ที่ช่วยให้คนไข้ต่างชาติเข้ารับการรักษาอย่างสะดวกที่
Renewme Skin Clinic!

WHY RENEWME SKIN CLINIC?

ล่ามระดับ
เจ้าของภาษา

ขั้นตอนที่ปลอดภัย
และมีการรับรอง

ความพึงพอใจสูง
ของคนไข้

ดูแลลูกค้า
หลังการรักษา

ปรึกษาที่จริงใจและ
เชี่ยวชาญ

ปรึกษาสะดวก
สำหรับคนไข้

1. ล่ามระดับเจ้าของภาษา

ที่คลินิกเรามีล่ามที่พูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาเวียดนามได้

2. ปรึกษาสะดวกสำหรับคนไข้

คนไข้สามารถปรึกษาด้วยอีเมล์ โทรศัพท์หรือทางออนไลน์ได้
ก่อนที่มาคลินิกหรือหลังการรักษา เวลาใดก็ได้

3. ดูแลลูกค้าหลังการรักษา

เราจะดูแลลูกค้าหลังการรักษาบ่อยๆ
เพื่อให้รู้ว่าลูกค้ามีคำถามหรือความกังวลอะไรบ้าง

4. ขั้นตอนที่ปลอดภัยและมีการรับรอง

ทั้งสินค้าและเครื่องมือการแพทย์ได้รับการรับรองจาก KFDA และ
ถูกใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเท่านั้น

5. ปรึกษาที่จริงใจและเชี่ยวชาญ

หลังจากวิเคราะห์สภาพผิวแล้ว เราจะแนะนำวิธีการรักษาที่จำเป็น
และอธิบายรายละเอียดสำหรับคนไข้

6. ความพึงพอใจสูงของคนไข้

เป็นคลินิกที่คุณอยากมาเรื่อยๆ เนื่องจากบริการพิเศษของเรา
โปรโมชั่นและอีเว้นท์สำหรับคนไข้

ขั้นตอนการรักษาที่ RENEWME SKIN CLINIC

ปรึกษาออนไลน์

การมาถึง/ลงทะเบียน

ปรึกษาแพทย์ผิวหนัง

วิเคราะห์ผิว/ถ่ายรูป

การรักษา

กลับบ้าน

ปรึกษา & ดูแลลูกค้าหลังการรักษา

Return to Top