HOME
เกี่ยวกับเรา
พบแพทย์
 -แนะนำเน็ตเวิร์ค
 -บริการสำหรับคนไข้ต่างชาติ
 -พบแพทย์
 -ที่อยู่และข้อมูลเกี่ยวกับคลินิก
 -เครื่องมือการแพทย์
 -สินค้าเครื่องสำอาง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2011
มีประสบการณ์ทางด้านผิวหนังในทุกๆสาขา
ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการรักษาโรค
และยังให้บริการควบคู่ไปกับการศัลยกรรมตกแต่ง
ที่คลินิกของเรามีใบรับรองทางด้านผิวหนังโดยเฉพาะ!
สามารถตรวจสอบใบรับรองทางด้านผิวหนังได้
ซึ่งเป็นใบรับรองที่ออกโดยสมาคมคลินิกผิวหนังเกาหลี ที่จะออกให้เฉพาะโรงพยาบาลผิวหนังที่น่าเชื่อถือและได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง
Dermatology, Plastic Surgery Specialist
  มีการวิจัยและพูดคุยทางการแพทย์
  เกี่ยวกับงานวิจัยและวิธีการทำใหม่ๆที่ออกมา
  ที่รีนิวมี มีการประชุมสัมมนาประจำทุกปี ซึ่งเป็นงานประชุมที่นำเอางานวิจัยใหม่ๆ มาพูดคุยและหารือ เพื่อการรักษาคนไข้อย่างถูกต้องและตรงจุด ทางด้านผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
  คลินิกผิวหนังรีนิวมี พยายามและทำให้ดีที่สุดอยู่เสมอ

  ทำไมถึงต้องมาที่รีนิวมี?

  มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน
  มีใบประกอบโรคทางด้านผิวหนังโดยเฉพาะ
  แพทย์ที่รีนิวมี มีประสบการณ์และความรู้ที่ทำให้คนไข้ได้รับความปลอดภัยและความพึงพอใจอย่างสูงสุด
  เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งโดยเฉพาะ
  ระบบความร่วมมือ
  ที่รีนิวมี มีการให้คำปรึกษาแบบ One-Stop โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งโดยเฉพาะ
  การปรับการรักษาให้เหมาะสมเป็นรายคน
  เครื่องมือที่มีความทันสมัยตลอดเวลา
  ที่รีนิวมี มีการรักษาที่มีคุณภาพสูง ผ่านเครื่องมือที่มีความทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้คำวินิยฉัยที่ตรงจุดและเฉพาะเจาะจงกับคนไข้แต่ละคน