HOME
เกี่ยวกับเรา
พบแพทย์
 -แนะนำเน็ตเวิร์ค
 -บริการสำหรับคนไข้ต่างชาติ
 -พบแพทย์
 -ที่อยู่และข้อมูลเกี่ยวกับคลินิก
 -เครื่องมือการแพทย์
 -สินค้าเครื่องสำอาง

Renewme
เน็ตเวิร์ค
ด้านผิวหนัง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านผิวหนัง

ในขณะนี้ก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจาก Renewme
กำลังทำวิจัยและศึกษาอยู่เรื่อยๆ

เพื่อที่จะให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้คนละคน
ในขณะนี้ก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังของเรากำลังศึกษาผิงหนังหลายชนิดอยู่เรื่อยๆ

แพทย์ที่มีประสบการณ์หลากหลายปี

ในทุกสาขาของ Renewme Skin Clinic มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่
มีความรู้ทางการแพทย์อย่างกว้างขวางและมีประสบการณ์หลากหลายปี มาได้รับ
บริการตามมาตรฐานที่ทุกสาขาของเรา ลูกค้าจะพอใจในบริการ 100%

ปรึกษาแพทย์

Dermatology
Specialist
Kim Duk Han

Dermatology
Specialist
Ha Ji Hyun

Dermatology
Specialist
Ko Na Young

Dermatology
Specialist
Kim Jung Geun

Dermatology
Specialist
Yang Yun Seok

Dermatology
Specialist
Choi Woo Jin

Dermatology
Specialist
Kim Tae Hwan

Dermatology
Specialist
Kwon Na Hyun

Dermatology
Specialist
In Su Kim

Dermatology
Specialist
Song Byeong Han

Dermatology
Specialist
Sin Moon Sup

Dermatology
Specialist
Lim Ji Hyun

Dermatology
Specialist
Shin Eun Jae

Dermatology
Specialist
Kim Soo Jin

Dermatology
Specialist
Kim Hye Ri

Dermatology
Specialist
No Nam Kyung

Dermatology
Specialist
Jun Ji Young

Dermatology
Specialist
Jung You Seok

Dermatology
Specialist
No Seoung Hee

Dermatology
Specialist
Park Jae Bum

Dermatology
Specialist
Jung Sung Kyu

 • Dermatology Specialist Kim Duk Han

  1. Dermatology Specialist, Renewme Skin Clinic Director
  2. Catholic University of Korea Medical School
  3. Member of the Association of Korean
  4. Dermatologists
  5. Member of Dermatological Association
  6. Member of Korean Society for Acne Research
  7. Member of Korean Laser Therapy Association
  8. Member of Skin Allergy Association
  9. Member of Korean Hair Research Society
  10. Member of Society of Chemical peeling Research
 • Dermatology Specialist Ha Ji Hyun

  1. Dermatology Specialist, Renewme Skin Clinic Director
  2. Catholic University of Korea Medical School
  3. Member of the Association of Korean Dermatologists
  4. Member of Dermatological Association
  5. Member of Korean Society for Acne Research
  6. Member of Korean Laser Therapy Association
  7. Member of Skin Allergy Association
  8. Member of Korean Hair Research Society
  9. Member of Society of Chemical peeling Research
 • Dermatology Specialist Ko Na Young

  1. Dermatology Specialist, Renewme Skin Clinic Director
  2. Korea University Medical School
  3. Korea University Medical School PhD of dermatology
  4. Member of the Association of Korean Dermatologists
  5. Member of Dermatological Association
  6. Member of Korean Society for Acne Research
  7. Member of Korean Laser Therapy Association
  8. Member of Skin Allergy Association
  9. Member of Korean Hair Research Society
  10. Member of Society of Chemical peeling Research
 • Dermatology Specialist Kim Jung Geun

  1. Dermatology Specialist, Renewme Skin Clinic Director
  2. Sungkyunkwan University Medical School
  3. Member of the Association of Korean Dermatologists
  4. Member of Dermatological Association
  5. Member of Korean Society for Acne Research
  6. Member of Korean Laser Therapy Association
  7. Member of Skin Allergy Association
  8. Member of Korean Hair Research Society
  9. Member of Society of Chemical peeling Research
 • Dermatology Specialist Yang Yun Seok

  1. Dermatology Specialist, Renewme Skin Clinic Director
  2. Kyung Hee University of Korea Medical School
  3. Member of the Association of Korean Dermatologists
  4. Member of Dermatological Association
  5. Member of Korean Society for Acne Research
  6. Member of Korean Laser Therapy Association
  7. Member of Skin Allergy Association
  8. Member of Korean Hair Research Society
  9. Member of Society of Cosmetic Scientists of Korea
  10. Member of Society of Chemical peeling Research
  11. Member of Korean Society for Anti-Aging
  12. Member of Korean Society for Cosmetic Dermatology
  13. Member of Society of Cosmetic Scientists of Korea
  14. Member of Korean Society for Aesthetics and Cosmetology
 • Dermatology Specialist Choi Woo Jin

  1. Dermatology Specialist, Renewme Skin Clinic Director
  2. Halim University of Korea Medical School
  3. Halim University of Korea Intern, Dermatology Resident
  4. Member of Association of Korea Dermatologists
  5. Member of Korean Dermatological Association
  6. Member of Korean Society of Beauty clinic
  7. Member of Korean Society for Acne Research
  8. Member of Korean Society of Allergies
  9. Member of Korean Society of Psoriasis
  10. Member of Korean Society of Vitiligo
 • Dermatology Specialist Kim Tea Hwan

  1. Dermatology Specialist, Renewme Skin Clinic Director
  2. Hanyang University Medical School
  3. Sungkyunkwan University Medical School
  4. assistant professor
  5. Member of the Association of Korean Dermatologists
  6. Member of Dermatological Association
  7. Member of Korean Society for Acne Research
  8. Member of Korean Laser Therapy Association
  9. Member of Korean Hair Research Society
 • Dermatology Specialist Kwan Na Hyun

  1. Dermatology Specialist, Renewme Skin Clinic Director
  2. Catholic University of Korea Medical School
  3. Catholic University of Korea Intern, Dermatology
  4. Resident
  5. Member of Association of Korea Dermatologists
  6. Member of Korean Dermatological Association
  7. Member of Korean Society of Beauty clinic
  8. Member of Korean Society of Acne Research
  9. Member of Korean Society of Allergies
  10. Member of Korean Academic of Aesthetic Medicine
 • Dermatology Specialist In Su Kim

  1. Dermatology Specialist
  2. Chung-Ang University Medical School
  3. Chung-Ang University Hospital Intern,
  4. Dermatology Residency
  5. Chung-Ang University Hospital Visiting Professor
  6. Bundang Seoul National University Hospital Former Clinical Instructor
  7. Member of Korea Dermatological Association
  8. Member of the Association of Korean Dermatologists
 • Dermatology Specialist Song Byeong Han

  1. Dermatology Specialist, Renewme Skin Clinic Director
  2. Halim University of Korea Medical School
  3. Halim University of Korea Intern, Dermatology Resident
  4. Member of Association of Korea Dermatologists
  5. Member of Korean Dermatological Association
  6. Member of Korean Society of Beauty clinic
  7. Member of Korean Society for Acne Research
  8. Member of Korean Society of Allergies
  9. Member of Korean Society of Psoriasis
  10. Member of Korean Society of Vitiligo
 • Dermatology Specialist Sin Moon Sup

  1. Dermatology Specialists
  2. Graduated Chungnam National University Medical School
  3. Inje University Intern, Dermatology Resident
  4. Member of Korea Dermatological Assocaition
  5. Member of the Association of Korean Dermatologists
 • Dermatology Specialist Lim Ji Hyun

  1. Dermatology Specialists
  2. Graduate Catholic University of Korea Medical School
  3. Catholic University Intern, Dermatology Resident
  4. Member of the Association of Korean Dermatologists
  5. Member of Korea Dermatological Assocaition
  6. Member of Korean Laser Therapy Association
  7. Member of Korean Hair Research Society
  8. Member of Korean Society of Anti-Aging
  9. Member of Korean Society of Skin Clinical Research
 • Dermatology Specialist Shin Eun Jae

  1. Dermatology Specialists
  2. Graduated Kyung Hee University Medical School
  3. Kyung Hee University Medical Center Intern,
  4. Dermatology Resident
  5. Member of Korean Dermatological Association
  6. Member of the Association of Korean Dermatologists
  7. Member of Korean Medical Society for Cosmetics
  8. Member of Korean Society for Anti-Aging Dermatology
  9. Member of Korea Society for Acne Research
  10. Member of the Korean Atopic Dermatitis Association
  11. Member of Korean Hair Research Society
 • Dermatology Specialist Kim Soo Jin

  1. Dermatology Specialists
  2. Graduated Chungnam National University Medical School
  3. Inje University Intern, Dermatology Resident
  4. Member of Korea Dermatological Assocaition
  5. Member of the Association of Korean Dermatologists
  6. Member of Korean Society for Acne Research
  7. Member of Korean Society of Vitiligo
  8. Member of Korean Society for Anti-Aging
  9. Member of Korean Hair Research Society
  10. Member of Korean Laser Therapy Association
  11. Member of Korean Socierty for Clinical Therapeutic Dermatology
 • Dermatology Specialist Kim Hye Ri

  1. Dermatology Specialists
  2. Graduated Dong A University Medical School
  3. Catholic University of Korea Intern, Dermatology Resident
  4. Member of Korea Dermatological Assocaition
  5. Member of the Association of Korean Dermatologists
  6. Member of Korean Society for Anti-Aging
  7. Member of the Korean Atopic Dermatitis Association
 • Dermatology Specialist No Nam Kyung

  1. Dermatology Specialist, Ph.D
  2. Seoul Asan Medical Center Intern
  3. Kunkok University of Dermatology Resident
  4. Korea Dermatological Assocaition with honors
  5. Previous Chois Skin Clinic Director
  6. Member of Korea Dermatological Assocaition
  7. Member of Korea Dermatological Assocaition
  8. Member of Korean Society for Acne Research
  9. Member of Korean Society of Contact Dermatitis & Skin Allergies
  10. Member of the Korean Atopic Dermatitis Association
  11. Member of Korean Hair Research Society
  12. Member of Korean Society of Psoriasis
  13. Member of Korean Society of Vitiligo
  14. Member of Korean Laser Therapy Association
 • Dermatology Specialist Jun Ji Young

  1. Dermatology Specialist
  2. Graduated Kaist University of Life Science and Bioengineering
  3. Graduated Sungkyunkwan University Medical School
  4. Samsung Medical Center Intern, Dermatology Resident
  5. Member of the Association of Korean Dermatologists
  6. Member of Dermatological Association
 • Dermatology Specialist Jung You Seok

  1. Dermatology Specialists
  2. Graduated Catholic University of Korea Medical School
  3. Catholic University of Korea Intern, Dermatology Resident
  4. Member of Korea Dermatological Assocaition
  5. Member of the Association of Korean Dermatologists
 • Dermatology Specialist No Seoung Hee

  1. Dermatology Specialists
  2. Graduated Yonsei University
  3. Graduated Kyung Hee Medical School. M.A.
  4. Kyung Hee University Intern, Dermatology Resident
  5. Previous Gangdong KyungHee Clinic Dermatology Clinical Prof.
  6. Member of Korea Dermatological Assocaition
  7. Member of the Association of Korean Dermatologists
 • Dermatology Specialist Park Jae Bum

  1. Dermatology Specialists
  2. Graduated Korea University Medical School
  3. Korea University Graduate School (Dermatology)
  4. Korea University Medical Dermatology Center with honors
  5. Member of the Association of Korean Dermatologists
  6. Member of Dermatological Association
  7. Member of Korean Laser Therapy Association
  8. Member of Korean Hair Research Society
  9. Member of Korean Society of Anti-Aging
  10. Member of Korean Society of Allergies and contact dermatitis
 • Dermatology Specialist Jung Sung Kyu

  1. Dermatology Specialists
  2. Graduated Korea University Medical School
  3. Korea University Graduate School (Dermatology)
  4. Korea University Medical Dermatology Center with honors
  5. Professor of Korean University Medical Dermatology Center
  6. Member of the Association of Korean Dermatologists
  7. Member of Dermatological Association
  8. Member of Korean Society of Acne Research
  9. Member of Korean Laser Therapy Association
  10. Member of Korean Society for Cosmetic Dermatology
  11. Member of Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery