HOME
SKIN CLINIC
Hyperhidrosis
 • ภาวะหลั่งเหงื่อมาก
  คืออะไร
 • วิธีการรักษา
  Meditoxin
 • การรักษา
  ต่อมไขมันที่ดีที่สุด
 • การดูด
  ต่อมเหงื่อ
 • เลเซอร์
  AccuSculpt
ไม่สะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันเนื่องจากภาวะหลั่งเหงื่อมาก...
Điều ภาวะหลั่งเหงื่อมาก
ไม่รู้สึกว่าตัวเหนียวเหนอะหนะ
ไม่มีเหงื่อแล้ว !
สะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันเพราะไม่มีเหงื่อแล้ว !
ภาวะหลั่งเหงื่อมาก
ภาวะหลั่งเหงื่อมากแตกต่างกันอย่างไร
กับกลิ่นตัว
ภาวะหลั่งเหงื่อมาก คือโรคที่เกิดจากความเคลียดหรือการกระตุ้นความรู้สึก ที่จะให้ต่อมเอกไครน์ทำหน้าที่หลั่งเหงื่อมากกว่าธรรมดา เพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกาย
ภาวะหลั่งเหงื่อมากมักจะเกิดที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า รักแร้ ใบหน้าและบนหนังศีรษะ ; และมันเกิดจากการกระตุ้นความรู้สึกมากกว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ภาวะหลั่งเหงื่อมากกับกลิ่นตัว
แตกต่างกันอย่างไร
ประเภท กลิ่นตัว ภาวะหลั่งเหงื่อมาก
ที่ตั้งของต่อมเหงื่อ ด้านใต้ของชั้นใต้ผิวหนัง ด้านในหรือขวาของชั้นใต้ผิวหนัง
สีเหงื่อ สีนม - สีเหลืองอ่อน ไม่มี
กลิ่นเหงื่อ กลิ่นเหม็น กลิ่นคาว
ภาวะหลั่งเหงื่อมากมักจะเกิดที่ไหนบ้าง
 • รักแร้ ไม่ให้รักษาสุขอนามัย
  เนื่องจากเสื้อผ้าจะเปียกและเหม็น
 • มือ อาจเกิดโรคผิวหนัง
  และไม่สะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน
  เช่น การจับมือหรือการเขียน
 • เท้า อาจเกิดโรคน้ำกัดเท้า
  และกลิ่นเท้าเหม็น
ภาวะหลั่งเหงื่อมากมักจะเกิดที่ไหนบ้าง
มีภาวะหลั่งเหงื่อมากหรือไม่
 • ไม่ให้รักษาสุขอนามัย เนื่องจากว่าเสื้อผ้าจะเปียกและเหม็น
 • เคยใช้แป้งฝุ่นลดเหงื่อหรือเช็ดเหงื่อ
 • กังวลเนื่องจากเหงื่อออกเยอะ
 • ควรพกถุงเท้าหรือเสื้อผ้าเสมอ
 • เหงื่อออกเยอะในขณะที่เครียดหรือโฟกัส
 • เคยพิจารณาทำการผ่าตัดเนื่องจากเหงื่อออกเยอะ
 • อาบน้ำหลายครั้งเนื่องจากเหงื่อออกเยอะ
 • ไม่สะดวกเวลาแต่งหน้าเนื่องจากเหงื่อออกเยอะ
 • กลัวที่จะเหงื่อออกต่อหน้าหลายคน
 • ได้รับอิทธิพลจากเหงื่อในการเลือกอาชีพ
หากคุณตกลง 6 ข้อหรือมากกว่า คุณอาจมีภาวะหลั่งเหงื่อมากแล้ว

Return to Top