HOME
SKIN CLINIC
Psoriasis
โรคผื่นภูมิ
แพ้ผิวหนัง
ฟื้นฟูสภาพของคุณด้วยความช่วยเหลือ
จากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัย
Fundamentally Control Your Sweat
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอาจเกิดโรคกลับเป็นซ้ำหรือกลายเป็นโรคเรื้อรังได้ ดังนั้นต้องการการรักษาและการดูแลแบบถาวร
โรคนี้เกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรมและทางสิ่งแวดล้อมและอาจซึมผ่านผิวหนังด้วยรูปแบบต่างๆ
ปัจจัยที่ไม่สามารถ
พยากรณ์โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังได้ :
  • • รอยโรคที่แพร่กระจายไปทั่วตัว
  • • โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคหืดหอบ
  • • ประวัติครอบครัวของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
  • • โรคอัลไซเมอร์
  • • ในกรณีผู้ป่วยเป็นลูกคนเดียว
สาเหตุและอาการ
สาเหตุ
เนื่องจากว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคทางพันธุกรรม ทางสิ่งแวดล้อมและทางภูมิคุ้นกัน
กลไกเกี่ยวกับพยาธิวิทยาหรือสรีรวิทยาเกี่ยวกับพยาธิวิทยายังไม่ชัดเจน
อาการ
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเริ่มเกิดจากอาการคันพร้อมกับตุ่มคันสีแดงเม็ดเล็กๆและเกล็ด หากอาการกลายเป็นแย่ลง เลือดออกจากรอยข่วนและอาการ “itchy-scratch-itchy” cycle จะเป็นซ้ำ หากอาการกลายเป็นแย่ลงมากกว่านี้ มันทำให้ผิวหนัวหนา(lichenification)และมีริ้วรอย มันส่วนใหญ่เกิดจากการเกาหรือการถูและอาการกลายเป็นแย่ลงตอนกลางคืน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับ ในระยะเฉียบพลันเกิดคันสีแดงเม็ดเล็กๆและแผลพุพอง ที่ทำให้เกิดการไหลออกของเลือดหรือการติดเชื้อทุติยภูมิ
การรักษา
ผู้ป่วยควรศึกษาอาการของตัวเองอย่างดี นอกจากนี้ผู้ป่วยและแพทย์ยังควรสร้างความเชื่อและความ
อดทนซึ่งกันและกันด้วย เพื่อให้ได้ผลดีต่อการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
วิธีการรักษา
รังสีอุลตราไวโอเลต
เครื่องเอ็กไซเมอร์
เลเซอร์
ยารักษาโรค
ขี้ผึ้ง
มอยส์เจอไรเซอร์
การพอกผิว
เครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์
การรักษา UVB
UV RADIATION THERAPY
งานวิจัยบอกว่าแสงแดดUVเป็นวิธีการรักษาสำหรับโรคด่างขาว แต่การใช้แสงแดดจริงสำหรับการรักษาใช้เวลายาวนาน ที่อาจให้เกิดแผลไฟไหม้หรือผลข้างเคียง มันเป็นเหตุผลของการพัฒนาเครื่องฉายแสงอาทิตย์UVเทียม
1
ปลอดภัย
2
ไม่เจ็บปวด
3
ถูกใช้ได้กับผู้หญิงตั้งครรภ์
4
ไม่ต้องกินยา
5
การรักษาง่ายและให้ได้ผลดี
LOCAL UV RADIATION
หลังจากทายาขี้ผึ้งแล้ว รังสีUVจะเข้าไปในส่วนที่ต้องการ
ทางเราแนะนำว่าลูกค้าจะได้การรักษาวิธีนี้3ครั้งใน1สัปดาห์ แต่ในบางครั้งลูกค้าจะได้4หรือ5ครั้งขี้นอยู่กับสภาพของ

Return to Top