HOME
ไวท์เทนนิ่ง
ไฝ / จุดแก่

กำจัดไฝบนใบหน้าและ
รักษาปัญหาผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไฝ/จุดแก่

วิธีรักษาผิวอย่างปลอดภัย

CO2 Laser สามารถกำจัดไฝบนร่างกายได้

ราคากำจัดไฝขึ้นอยู่กับความลึกและ
ขนาดของไฝ
(ขนาดของไฝธรรมดาคือ 1 มม.*1 มม.)

Co2 Laser ที่กำจัดไฝบนใบหน้า

กำจัดไฝทั่วใบหน้า

500,000 KRW~

* ราคาอาจเปลี่ยนได้ตามขนาด ความลึกของไฝและเหตุผลต่างๆ
* ราคากำจัดจุดแก่ สิวหิน หูด หูดผิวเรียบและไฟโบรมาแตกต่างจากราคากำจัดไฝ
   พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังก่อนที่คลินิกเรา

กำจัดไฝ

ไฝปกติเกิดขึ้นจากเซลล์เม็ดสีในผิวหนัง
แต่ทางการแพทย์ถือว่าไฝเป็นเนื้องอกชนิดหนึ่ง แต่เป็นเนื้องอกที่ไม่มีอันตรายใดๆ

สาเหตุของการเกิดไฝ

คนเรายังไม่ทราบว่าสาเหตุชัดเจนของการเกิดไฝคืออะไร แต่ส่วนใหญ่ไฝมันเกิดเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากสีเมลานิน เลเซอร์ CO2 สามารถกำจัดไฝได้โดยสมบูรณ์ หลังจี้ไฝด้วยเลเซอร์มาแล้วไฝอาจเปลี่ยนสี เพราะไฝอยู่ในผิวหนังลึก แต่ขนาดของไฝที่ไม่เกิน 3 มม. จะไม่ให้เป็นแผลเป็น

ชนิดของไฝ

ไฝปกติ

สามารถกำจัดได้
ด้วยเลเซอร์
โดยไม่มีความเสียหาย
ต่อผิวหนัง

ไฝเล็ก &
ไฝที่เป็นภายหลัง

สามารถกำจัดได้
ด้วยเลเซอร์ CO2
เพราะมันไม่อยู่ลึก
กว่าไฝปกติ

ไฝใหญ่ &
ไฝนูน

สามารถกำจัดได้
ด้วยเลเซอร์
โดยกำจัดส่วนที่ปูดออกมา

ไฝสีผ้า &
ไฝที่มันเกิดเอง
ตามธรรมชาติ

สามารถกำจัดได้
ด้วยเลเซอร์ CO2
เพื่อทำให้เป็นผิวเนียน
และกำจัดเม็ดสี
ด้วยเลเซอร์ Cu-switch

จุดแก่หรือกระผู้สูงอายุคือ

จุดแก่คือโรคผิวหนังชนิดหนึ่งของกระเนื้อ
โดยพบบ่อยในผู้สูงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

มักเกิดกับผู้ใหญ่วัยกลางคนอายุระหว่าง 30-40 ปีเช่นกัน โดยยืนยัน อาการไม่สาหัส และยืนยันอาการได้ชัดเจนใน 50-60 ปีขึ้นไป

ถ้าจุดแก่ไม่ใหญและเกิดจากเม็ดสี รักษาจุดแก่ได้โดยใช้ 12PL ที่เป็นวิธีรักษาเม็ดสี แต่ถ้าคนไข้มีจุดแก่ใหญ่และเยอะ รักษาได้โดยใช้การรักษาด้วยเลเซอร์กับวิธีการลอกผิวด้วยน้ำยาเคมี

วิธีกำจัดไฝ/
จุดแก่ด้วยเลเซอรคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์

เลเซอร์ CO2 คือคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ ที่ดูดซึมน้ำได้ดี ผิวหนังจึงสามารถดูดซึมแสงเลเซอร์ได้ดี คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ช่วยให้ระเหยและทำลายเนื้อเยื่อผิวหนัง นอกจากนี้ยังนำไปใช้เป็น laser mess ที่ทำให้เกิดความร้อนอย่างรวดเร็ว ทำให้หลอดเลือดหดตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็ว จึงไม่มีเลือดไหลให้เห็นได้

Return to Top