HOME
ลิฟหน้า
เทอร์มาจ FLX

เร็วกว่าเดิม! เห็นผลได้ทันที!

นวัตกรรมยกกระชับที่ถูกพัฒนามากขึ้น
เทอร์มาจ รุ่นที่ 4

เทอร์มาจ
FLX

เทอร์มาจ CPT
รุ่นที่ 3

เทอร์มาจ FLX
รุ่นที่ 4

พื้นที่มากกว่าเดิมถึง 33%, มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น!

เปลี่ยนใหม่!เทอร์มาจ FLX รุ่นใหม่ล่าสุด

เทอร์มาจ TC
รุ่นที่ 1

เทอร์มาจ NTX
รุ่นที่ 2

เทอร์มาจ CPT
รุ่นที่ 3

เทอร์มาจ FLX
รุ่นที่ 4

 • เร็วกว่าเดิมถึง 25% โดยพื้นที่มากกว่าเดิมถึง 33%
 • ตรวจวัดความต้านทานของผิวได้โดยอัตโนมัติ
 • กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่โดยปรับพลังงานให้เหมาะสมกับผิว
 • ช่วยลดความเจ็บ
  โดยเพิ่มระบบสั่น
 • เห็นผลได้ทันที

ผลลัพธ์ของการรักษา
เทอร์มาจ FLX

 • คอลลาเจนลดลง
 • พลังงาน
  คลื่นวิทยุความถี่สูง
 • การสร้า
  งคอลลาเจนใหม่

เทอร์มาจFLX ช่วยทำให้การรักษามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมส่งพลังงานความร้อนสู่ชั้นผิวและชั้นไขมันใต้ผิวหนังโดยไม่มีการทำลายผิวนอกจากนี้ยังทำการยกกระชับแบบธรรมชาติโดยกระตุ้นให้เกิดการหดตัวของเส้นใยคอลลาเจน

จุดเด่นของเทอร์มาจ FLX รุ่นใหม่ล่าสุด

 • Faster

  เร็วกว่าเดิมถึง 25%

  หัว Total Top 4.0 ได้ถูกพัฒนาให้สามารถรักษาเร็วกว่าเดิมถึง 25% เมื่อเทียบกับหัวทิปรุ่น 3.0 เดิม

 • aLgorithm

  ใช้เทคโนโลยี algorithm

  เทอร์มาจ FLX ใช้เทคโนโลยี algorithm ซึ่งสามารถปรับพลังงานให้เหมาะสมกับสภาพผิวขณะทำช่วยให้พลังงานลงสู่ชั้นผิวได้อย่างสม่ำเสมอ

 • eXperience

  ประสบการณ์การรักษาใหม่

  เทอร์มาจ FLX จะมีการปล่อย Pulse RF, Cooling burst และทิปหัวพลังงานสั่นซึ่งช่วยลดความเจ็บในการส่งพลังงานคลื่นวิทยุความถี่สูงดังนั้นคนไข้จึงได้รับการรักษาโดยลดความเจ็บมากกว่าเดิม

อยากทำการยกกระชับผิวไหม มาเลยทำที่Renewme Skin Clinic

ทำไมต้องทำเทอร์มาจ FLX ที่
Renewme Skin Clinic

1

มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
เฉพาะทางด้านผิวหนังเพียง 2% เท่านั้น!

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปรึกษาปัญหาผิวและทำการรักษาเทอร์มาจที่ทุกสาขาของ Renewme Skin Clinic!

เทอร์มาจFLX ไม่ใช่แค่การทำเลเซอร์บนใบหน้าแต่วิธีนี้เป็นการรักษาที่ต้องพิจารณาชั้นผิวหนังและระดับพลังงานให้เหมาะสมใน Renewme Skin Clinic จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังช่วยทำให้การยกกระชับมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น

ใบรับรอง
มาตรฐาน

การรับรอง
การใช้ทิปของแท้

2

เปิดงานสัมมนาทางการแพทย์ประจำปี
เพื่อรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

Renewme Skin Clinic กำลังจัดงานสัมมนาทุกปีโดยเชิญชวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังของทุกสาขาและแพทย์ต่างประเทศ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคลินิกเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่ช่วยให้เทคนิคพัฒนามากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเจ็บและผลข้างเคียงนอกจากนี้คลินิกเรายังนำเสนอวิธีการรักษาที่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยและผลของการรักษา หลังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้รับการรักษาก่อนที่จะรักษาคนไข้

Return to Top